Kiedy można decydować się na dom spokojnej starości?

Opieka nad osoba wiekową, nierzadko jeszcze dodatkowo schorowaną, może być nie lada obciążeniem dla rodziny. Dobrze jest, gdy wszyscy jej członkowie dzielą się po równo obowiązkami. Jak pokazuje życie, czasem bywa inaczej. Niejednokrotnie część dzieci seniora mieszka w znacznej odległości od swojego rodzica. Inni nie mogą sobie pozwolić na zrezygnowanie z pracy zawodowej. Bywa, że cały ciężar opieki spada na jedną osobę. Taki ktoś szybko staje się przeciążony pracą i nierzadko nawet dochodzi do tego stałe niewyspanie. Na dłuższą metę, taki stan może doprowadzić do choroby opiekuna. Wtedy to dom opieki społecznej może być tą instytucją, która pomaga w problemie.

Od czego zacząć załatwianie formalności?

Przy załatwianiu formalności dotyczących przyjęcia seniora do domu spokojnej starości, to właśnie ośrodek pomocy społecznej, będzie tym miejscem, gdzie należy skierować swoje pierwsze kroki. Z wnioskiem powinien wystąpić sam zainteresowany, lub osoba, która sprawuje nad nim prawną opiekę. Każdemu takiemu ośrodkowi zazwyczaj przypisany terytorialnie jest dom starości. Bywa, że jest tych placówek więcej. Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, to czas na następne czynności. Wniosek o konieczności pobytu w takim miejscu jak dom spokojnej starości, rozpatruje specjalny pracownik socjalny, który sprawdza wiarygodność wszystkich informacji zawartych we wniosku. Taka osoba przeprowadza również wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania seniora.

Do wniosku dodatkowo dołącza się wszelką dokumentację medyczną o stanie zdrowia osoby, która ma zamieszkać w domu opieki. Do wszystkich dokumentów należy również dołożyć zaświadczenie o dochodach. Również ważny jest sposób w jaki dom opieki społecznej będzie się rozliczał finansowo z podopiecznym.

 Bezstresowe przygotowanie seniora do zmiany miejsca zamieszkania

Jeżeli starsza osoba jest w pełni świadoma, warto ją taktownie przygotować do faktu przeprowadzki. Nierzadko dom spokojnej starości kojarzy się seniorom wyjątkowo źle. Narasta wiele mitów negatywnych opinii na temat funkcjonowania takich miejsc jak dom starości. Nie wszystkie są prawdziwe. Dlatego też ważna jest szczera rozmowa ze starszą osobą na temat pozytywnych stron całej sytuacji. Dobrze jest przedstawić dom opieki społecznej jako dobrze działającą placówkę. Warto zaakcentować fakt całodobowej specjalistycznej opieki i obecność lekarza. Dobrze też powiedzieć starszej osobie o obecności wielu ludzi w podobnym wieku i sytuacji a także zapewnić o pamięci i częstych odwiedzinach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

9 + ten =